LIÊN HỆ QUAN TRỌNG

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 1212​​

Trong trường hợp có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng, hãy gọi đường dây 155 và 112.

 

Trạm y tế công cộng :

Praha773782856
773782850
hàng ngày 9 – 20
České Budějovice736514386hàng ngày 7 – 17
Brno773768994 
Karlovy Vary950380180
950370180
 
Jihlava567564551
566650866
prac. dny 7 – 15
cuối tuần 8 – 15
Hradec Králové495058111
778532313
ngày làm việc 8 – 16
cuối tuần 9 – 17
Liberec485253111
724810106
725191367

po a st 7.30 – 17
Thứ 3 và 5: 7 – 15

Thứ sáu

7 – 14.30

Ostravalinka 112 nonstop
Olomouc585719719hàng ngày 9 – 19
Pardubice602730251ngày làm việc 14 – 19
cuối tuần 9 – 19
Plzeň724090060ngày làm việc15 – 20
cuối tuần 8 – 20
Tỉnh Středočeský 736521357
771137070
ngày làm việc7 – 16
prac. dny 7 – 19
cuối tuần 7 – 19
Ústí nad Labem736233176
704829502
703365986
ngày làm việc
7 – 17
Zlín577006759
724221953
hàng ngày 7 – 19

 

Dự án này được tạo ra với sự hợp tác của nhóm Thông Tin Y Tế, tổ chức Viet Up và tổ chức Văn Lang.